REMS Multi-Push SL SET. Elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro vykonávání tlakových zkoušek s bezolejovým kompresorem. K proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování potrubních rozvodů, na vykonávání tlakových zkoušek a kontrol těsnosti potrubních rozvodů a nádob pomocí stlačeného vzduchu, jako pneumatické čerpadlo k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem p ≤ 0,8 MPa / 8 bar / 116 psi a k provozu pneumatického nářadí  ≤ 230 Nl / min.

REMS Multi-Push

  • proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu
  • dezinfikování, čištění, konzervování
  • čištění podlahového topení
  • vykonávání tlakových zkoušek a kontrol těsností stlačeným vzduchem
  • vykonávání tlakových zkoušek a kontrol těsnosti vodou (zkušební postup A, B, C, aj.)