Reference

• ATC – Komputers – Ostrava
• Proskovice Řadovka 2 + 3 etapa
• Fara Olbramice – Slatina – Tísek
• Obecní úřad Olbramice – Kyjovice
• Plynofikace – cca 250 domů v regionu
• Rekonstrukce domů Chopinova 8 + 10

• Pekárna SEVAL
• Rekonstrukce domu – Fa. GCO
• Rekonstrukce Fa. areálu LIBROS
• Tepelná čerpadla Čavisov 4X
• Řada rekonstrukcí topení a koupelen v regionu i mimo něj