Nabízené činnosti

Vodoinstalace a topenářské práce

Zaměřujeme se na:

• Rozvody: vnitřní i vnější
• Kanalizaci
• Materiál: měděné, pozinkované i plastové trubky
• Kotle plynové
• Kotle na tuhá paliva

Provedeme vše od návrhu prací, dodávky materiálu, montáže, demontáže až po rekonstrukci ústředního topení, kotelen a vodoinstalací

Dodáváme veškerý instalační materiál, sanitární techniku, radiátory, kotle a ohřívače od osvědčených, praxí prověřených dodavatelů.

Solární systémy

Mezi hlavní řešení, která  klientům nabízíme, je návrh a realizace solárních systémů na ohřev teplé užitkové vody.

 

Zaměřujeme se na:
• Návrh projektu
• Montáž solárních kolektorů

 

Dodáváme produkty firem: HELIOSTAR, REGULUS, MEGASANCINE, COSMOSOL.
Připravíme podklady pro získání dotací Zelená úsporám.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou jedním z alternativních zdrojů obnovitelné energie. Odnímají teplo z okolního prostředí vytápěného objektu (vody, vzduchu nebo země), převádějí ho na vyšší teplotní hladinu a uvolněné teplo se dále využívá pro vytápění a ohřev teplé vody.

Zaměřujeme se na:

• Vypracování dokumentace spojené s realizací
• Pořízení vhodného tepelného čerpadla
• Instalaci dodaného čerpadla
• Servisní služby

Dodáváme produkty firem NIBE, DAIKIN, TEMPSTAR, LG, MITSUBISHI
Připravíme podklady pro získání dotací Zelená úsporám.

Automatické kotle

Provádíme komplexní zajištění dodávky vybraných kotlů, montáž, demontáž a servis, včetně rekonstrukce litinových kotlů na kotle automatické.

Zaměřujeme se na:

• Zplynovací kotle na dřevo, brikety
• Zplynovací kotle na dřevěné pelety
• Automatické kotle na hnědé uhlí a pelet

Dodáváme a montujeme kotle firem ATMOS, OPOP, LICOTHERM, BENEKOV, VIADRUS.
Připravíme podklady pro získání dotací Zelená úsporám.

Podlahové vytápění

• Bezpečné a spolehlivé – zajistí suchou a bezpečnou podlahu

• Úsporné – způsobuje, že stejnou tepelnou pohodu docílíme při teplotě o 2 až 3 stupně nižší než u klasických vytápěcích systémů, čímž snížíme spotřebu energie.

• Zdravotní – omezí se cirkulace vzduchu a zvýší relativní vlhkost vzduchu, která omezuje vysychání dýchacích cest.

• Praktické – dává volnost fantazii při rozmístění nábytku v interiéru. Nejste omezeni ani konečnou povrchovou úpravou podlahy.

Zaměřujeme se na:
• Podlahové vytápění teplovodní i elektrické

• Stěnové vytápění

• Radiátorové vytápění

Podlahové vytápění má i přes svou dlouhou minulost stále nejlepší vlastnosti pro ideální rozvádění tepla u koncepcí vytápění budoucnosti. Koncepce vytápění se na něj budou v budoucnosti stále více orientovat, protože umožňuje dosáhnout efektivnějšího využití tepla při snížení energetických nároků

Desinfekce rozvodů vody, čištění rozvodů vody a topení

REMS Multi-Push SL SET. Elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro vykonávání tlakových zkoušek s bezolejovým kompresorem. K proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování potrubních rozvodů, na vykonávání tlakových zkoušek a kontrol těsnosti potrubních rozvodů a nádob pomocí stlačeného vzduchu, jako pneumatické čerpadlo k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem p ≤ 0,8 MPa / 8 bar / 116 psi a k provozu pneumatického nářadí  ≤ 230 Nl / min.

 

REMS Multi-Push

  • proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu
  • dezinfikování, čištění, konzervování
  • vykonávání tlakových zkoušek a kontrol těsností stlačeným vzduchem
  • vykonávání tlakových zkoušek a kontrol těsnosti vodou (zkušební postup A, B, C, aj.)
  • pneumatické čerpadlo
  • provoz pneumatického nářadí